Klagevejledning

Som forbruger har du mulighed for at klage til forbrugerklagenævnet, hvilket kan ske online på www.forbrug.dk Det koster kr. 160 at klage til forbrugerklagenævnet. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i din klage. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@skovhuse.dk