Handelsbetingelser

Virksomheden juridiske navn "Skovhuse Fåregrej"
Selskabsform: Personligt ejet selskab
Ejer af selskabet: Leif Ipsen
CVR-nummer: 11820174
Etableringsår: 1994
Adresse: Skovhuse Gade 19, 4773 Stensved

Ophavsret:
Skovhuse Fåregrej besidder eneretten til at råde over samtlige tekster og illustrationer, der i trykt eller elektronisk/digital form anvendes eller offentliggøres i Skovhuse Fåregrej´s markedsføring, herunder på vores hjemmeside www.Scansheep.dk

Enhver bruger af Skovhuse Fåregrej´s hjemmeside må fremstille eller lade fremstille èt print eller èn kopi i digital/elektronisk form til privat brug. Et sådan eksemplar må ikke udnyttes til andet formål

Det er endvidere tilladt enhver at citere fra Skovhuse Fåregrej´s materialer i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Det er dog et krav, at Skovhuse Fåregrej altid - uanset gengivelsesform - anføres som kilde.

Brug af Skovhuse Fåregrej´s materiale og informationer ud over hvad der ifølge ovenstående udtrykkeligt er tilladt, kræver skriftlig tilladelse fra Skovhuse Fåregrej.

Oplysningerne på Skovhuse Fåregrej´s hjemmeside er tænkt som generel information og har ikke til formål at være fyldestgørende i specifikke spørgsmål.

Skovhuse Fåregrej kan derfor ikke drages til ansvar for tab eller ulemper, som anvendelsen af hjemmesidens informationer måtte påføre brugeren.